Serge 1%

Serge 1% 007 007
Beställ varuprov
Serge 1% 001 001
Beställ varuprov
Serge 1% 001 010
Beställ varuprov
Serge 1% 010 010
Beställ varuprov
Serge 1% 011 011
Beställ varuprov

Minskad solvärmelast med upp till 98%

Genomsiktlig

Dagsljusinsläpp

Utmärkt insynsskydd

Naturligt bakteriehämmande