Serge 600 5%

Serge 600 002 002
Beställ varuprov
Serge 600 002 007
Beställ varuprov
Serge 600 007 007
Beställ varuprov
Serge 600 001 061
Beställ varuprov
Serge 600 001 002
Beställ varuprov
Serge 600 001 001
Beställ varuprov
Serge 600 001 010
Beställ varuprov
Serge 600 010 010
Beställ varuprov
Serge 600 030 030
Beställ varuprov
Serge 600 010 011
Beställ varuprov
Serge 600 033 001
Beställ varuprov
Serge 600 033 033
Beställ varuprov
Serge 600 033 032
Beställ varuprov
Serge 600 032 032
Beställ varuprov
Serge 600 011 011
Beställ varuprov
Serge 600 008 002
Beställ varuprov

Minskad solvärmelast med upp till 97%

Klassisk screen

Bra bländskydd och insynsskydd (mörka färger)

Bra genomsiktlighet och dagsljusinsläpp

Naturligt bakteriehämmande