Miljö

Ett genomgående miljötänk med stort fokus på en hållbar framtid är en självklarhet för oss på Sandatex. Vårt sortiment av vävar finns lokalt hos oss i Borås vilket innebär färre långväga leveranser och ytterligare mellanhänder till våra återförsäljare i hela norden. I stort sett, är alla våra vävar certifierade enligt Oeko-Tex Standard 100. Vi har även vävar i återvunnet material så som återvunna PET-flaskor och plast från haven, vilka är märkta med följande logo:

Vi lägger stor vikt på att hålla oss uppdaterade på aktuella riktlinjer och vi har en tydlig miljöpolicy inom företaget men även genom vårt självklara val av producenter. Vårt partnerskap med producenten av våra markisvävar är Italienska Para’ som ligger i framkant internationellt när det kommer till en total miljöcertifierad industriell produktion av textilier av högsta kvalitet.

SANDATEX MILJÖPOLICY

Sandatex i Borås AB levererar solskyddsvävar till hela Norden. Vi värnar vårt miljöarbete och det skall genomsyra hela vår verksamhet. Vi följer gällande miljölagstiftning och åtar oss att ständigt förbättra vårt miljötänk.

För att ständigt förebygga och minska vår miljöpåverkan ska vi:
– Utbilda vår personal i miljöfrågor
– Minimera miljöpåverkan från våra egna resor och transporter
– Påverka våra medarbetare att bli mer miljömedvetna
– Göra miljösmarta inköp
– Källsortera och minska mängden avfall

Följande policy har upprättats för Sandatex 2018-02-15 av Joachim Blomgren, VD.

MILJÖDIPLOM FRÅN SVENSK MILJÖBAS

Vårt långsiktiga och målinriktade arbete har resulterat i att vi på Sandatex erhållit vårt miljödiplom.
/>

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat av att:
– Kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
– Planera och genomföra miljöförbättringar
– Utbilda våra medarbetare i miljöfrågor
– Följa upp och förbättra vårt miljöarbete