Miljö

Ett genomgående miljötänk med stort fokus på en hållbar framtid är en självklarhet för oss på Sandatex. Vårt sortiment av vävar finns lokalt hos oss i Borås vilket innebär färre långväga leveranser och ytterligare mellanhänder till våra återförsäljare i hela norden.

Vi lägger stor vikt på att hålla oss uppdaterade på aktuella riktlinjer och vi har en tydlig miljöpolicy inom företaget men även genom vårt självklara val av producenter. Vårt partnerskap med producenten av våra markisvävar är Italienska Para’ som ligger i framkant internationellt när det kommer till en total miljöcertifierad industriell produktion av textilier av högsta kvalitet.

SANDATEX MILJÖPOLICY
Våra markiser och solskydd påverkar mer än bara solljuset i våra slutkunders hem. Produktionen och konsumtionen påverkar vår gemensamma miljö – både luft, vatten, mark, naturresurser och människa. Ett genomgående miljötänk med fokus på en hållbar framtid är en självklarhet för oss på Sandatex. Därför har vi tagit fram en kortfattad miljöpolicy som visar på hur vi ska agera för att minimera miljöpåverkan genom alla led i verksamheten. Följande policy har upprättats för Sandatex 2018-02-15.

KONTOR
Vår moderna kontorsbyggnad som byggdes 2015 värms upp med bergvärme. Källsortering används i kök, kontor och på lager. Vårt mål är att inom en tioårsperiod installera solceller på taket.

PRODUKTION
Våra producenter ska kunna uppvisa en egen hållbar miljöplan. Producenten av våra markisvävar är Italienska Para’ – som ligger i framkant internationellt när det kommer till en total miljöcertifierad industriell produktion av textilier av högsta kvalitet.

LAGERHÅLLNING
Vårt sortiment av vävar förvaras lokalt hos oss i Borås vilket innebär färre långväga leveranser och få ytterligare mellanhänder till våra återförsäljare i hela Norden.

TRANSPORT
Resor och transporter står för vår största miljöpåverkan. Därför är strategin när det gäller vår miljöpolicy att planera och samordna tjänsteresor och kundbesök, samt i möjligaste mån transportera vårt gods med tåg.

Vi arbetar även för att förebygga föroreningar genom att utbilda vår personal i så kallad Eco Driving för ett miljövänligt körsätt.