Rullgardinsväv Bryssel 1300

Semitransparent
Lämplig i fuktig miljösemitransparent
Lämplig i fuktig miljö
Komposition: 100% polyester
Ljusäkthet (färgäkthet): ≥ 5-7