Lamellväv 550 24

Transparent
lämplig i fuktig miljö
komposition: 75% pvc + 25% polyester
ljusäkthet (färgäkthet): ≥ 7-8 beroende på färg