Lamellväv Carina 4959

Semitransparent
lämplig i fuktig miljö
Komposition: 100% Polyester
ljusäkthet (färgäkthet): ≥ 5-7 beroende på färg